• OZ rodičov Vás pozýva na gulášovku dňa 10. 11. 2018, začíname variť o 12.00 hod. na chate smer Korcháň ( u  Spaldoni cca 250 m nad COOP Jednotou ) spoločne sa môžeme zabaviť pri dobrom guláši?? pive??, či kofole a porozprávať sa. Všetci ste srdečne vítaní. FK Polom Raková.    

 • Na úvod

 • Je najvyšší čas opäť Vás všetkých poinformovať o stave v klube. Sezóna sa blíži k záveru. Čo sa počas nej udialo? Bolo toho dosť! Snažíme sa naplniť ciele, ktoré sme si dali a či sa to podarí ukážu najbližšie zápasy. Opäť sme sa nevyhli personálnym zmenám, kde najmladšiu prípravku prevzal po Pavlovi Čišeckom Jozef Majerik a staršiu prípravku po Lukáčovi Krajnovi Vojtech Mahut. Prajeme im veľa úspechov v práci. Ďalej už tradične pripravujeme ďalší  ročník medzinárodného mládežníckeho turnaja, ktorý sa teší veľkému záujmu širokej verejnosti. Opäť bude atraktívny a bude ako každý rok vyvrcholením sezóny. Tento rok budú štartovať až 3 kategórie a to ročníky 2008, 2006 v sobotu a ročník 2004 v nedeľu. Veríme, že opäť všetko dopadne výborne a všetci budú odchádzať spokojný. Počas letných dovoleniek a prázdnin nastane opäť posun detí do  kategórií podľa veku. O tom s kým, kedy budú Vaše deti od leta trénovať a hrávať majstrovské zápasy sa rozhodne v najbližších dňoch. Budeme o tom informovať v dostatočnom predstihu.      
 • Po vydarenom letnom dvojdňovom mládežníckom turnaji nastal v našom mládežníckom klube čas na oddych, po dlhej a vydarenej sezóne. Družstvá staršej prípravky + mladších žiakov spolu aj s rodičmi si oddýchli pri mori v Chorvátsku.Po krátkych letných dovolenkách nastal čas na prípravu na ďalší súťažný ročník 2016/2017. V najmladšej kategórii prípraviek pod vedením trénera Pavla Čiseckého opäť prišiel čas náboru nových futbalových nádeji. Sme veľmi radi, že záujem deti o futbal je stále veľký a vďaka tomu môžeme naše ciele a ambície ďalej posúvať, tak aby sme mohli aj v budúcnosti dopĺňať staršie kategórie a bez problémov účinkovať v krajských súťažiach mládeže. Družstvo staršej prípravky pod vedením trénera Lukáša Krainu absolvovalo prípravu v domácich podmienkach a účinkuje v okresnej súťaži prípraviek, kde si porovnáva svoje schopnosti s družstvami z okolitých obcí a miest. Družstvá mladších žiakov+ starších žiakov sa pripravovali pod vedením trénera Jaroslava Mravca , tiež v domácich priestoroch. V príprave absolvovali aj 6 prípravnýchstretnutí. Mladší žiaci odštartovali nový súťažný ročník veľkolepo a v zápasoch so svojimi súpermi zatiaľ nenašli premožiteľa, čo je obrovským zadosťučinením ich štvorročnej systematickej prípravy za čo im patrí uznanie a obdiv. Najstarší žiaci v lete absolvovali pomerne náročnú prípravu, na ktorej zúčastňovali a aj vďaka prístupu k tréningu, povinnostiam sa im v súťaži tiež veľmi dobre darí a všetci pevne veríme, že budú takto pokračovať a dosiahnu vytúžený cieľ, čo je postup do najvyššej stredoslovenskej súťaže, vďaka čomu by sme splnili predsezónne ambície a posunuli mládež. Futbal v Rakovej na vyššiu úroveň, ktorá zaručí ešte lepšie, ťažšie, náročnejšie, zaujímavejšie, atraktívnejšie zápasy.Za naplnením všetkých  spomínaných cieľov je obrovský kus práce všetkých zainteresovaných, bez ktorých ochoty by nebolo možné takto napredovať. Chceme poďakovať všetkým trénerom, vedúcich družstiev,rodičom, sponzorom a vysloviť spoločne želanie ďalších športových úspechov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ďakujeme
 • Naše družstvá

 • U6,U7,U8 – najmladšia prípravka. Táto kategória je v našom klube najdôležitejšia a kladieme na ňu veľký dôraz , pričom neodmysliteľne k nej patrí ikona trénerov mládeže na Rakovej Pavol Čišecký, ktorý svojím oduševnením stále posúva látku prípravy mládeže nahor. Cieľom tejto kategórieje oboznámiť najmenšie deti s hrou nazývanou futbal, pritiahnuť ich určitým športovým, spoločenským zvyklostiam a správne v nich prebudiť športového ducha.  
 • U10,U11 - staršia prípravka. V tejto skupine detí už tréner postupne učídeti jednotlivo alebo skupinovo základy futbalu, pravidlá hry, herné činnosti jednotlivo ( HČJ ) venuje sa prípravným hrám, aby sme vedeli porovnať výsledky tejto práce chlapci už hrajú aj zápasy, v ktorých pozorujeme prvé kontakty s organizovanými súpermi. V tejto vekovej kategórii nie sú dôležité výsledky, ale  zvládnutie tréningu. Procesu a jeho správne aplikovanie do hry v zápasoch. 
 • U12,U13 - mladší žiaci. Tí chlapci, ktorí úspešne prešli a vydržali spomínané dve kategórie sa v tejto stretnú už v priamom bojio body v súťaži. Je to pre nich motivujúce hrať so súpermi zvučných mien. V tejto vekovej kategórii už v tréningovom procese pridávame naintenzite tréningu jednotiek, chlapci sa okrem iného učia aj správaniu sa mimo ihriska , hygienickým návykom v kolektíve. Ďalej sa zdokonaľujú v HČJ, prípravných hrách, pravidlách futbalu, väčšia pozornosť sa venuje koordinačným cvičeniam, nácviku rôznych útočných herných kombinácii, individuálnych zručností,(kľučky, prihrávky, strely..) a ich prenesenie do zápasu. 
 • U14, U15 - starší žiaci. Tu už chlapci prvý krát okúsia veľký futbal ako taký. Vzhľadom k tomu, že svoje zápasy už hrajú na veľké ihrisko je to prenich splnenie futbalového sna a pre trénerov prvé porovnanie ich doterajšej práce. V tréningovom procese sa snažíme ďalej rozvíjať schopnosti deti v čo najzaujímavejšom tréningovom procese , kde ďalej venujeme špeciálnu pozornosť rozvoju a zdokonaľovaniu ich HČJ , HČ,PČ,PH.Pozorne sledujeme aplikovanie tréningových vecí do hry. Samozrejme vzhľadom na ich vek prihliadame aj na všetky ostatné veci  (hygiena, komunikácia, slušnosť,ohľaduplnosť, fair-play)
 • Celkové hodnotenie činnosti FK Polom Junior

 • Výbor FK Polom Junior má maximálny záujem o zvyšovanie úrovne futbalu  v obci Raková. Zároveň si uvedomujeme, že najlepšou a najzhodnejšou  cestou je investícia do výchovy vlastných odchovancov a to počnúc starostlivosťou o najmladšie futbalové nádeje. Výsledkom tejto starostlivosti je 5 aktívnych žiackych  družstiev.Okrem kategórie starších a mladších žiakov ide o staršiu prípravku, mladšiu prípravku aj predprípravku. Výbor si plne uvedomuje že proces výchovy najmladších futbalových nádeji je dlhodobý a preto túto základňu neustále, každoročne dopĺňame v spolupráci s jednotlivými školami v obci a so súhlasom rodičov týchto žiakov.
 • Hodnotenie predprípravky a mladšej prípravky

 • Trénerom mladšej prípravky a predprípravky  je bývalý aktívny hráč Pavol Čišecký. V kategórii mladšej prípravky sa počet hráčov pohybuje od 12 do 15 žiakov. Táto kategória nie je ešte zapojená do dlhodobých majstrovských súťaži. Zatiaľ sa vroku 2016 zúčastnili jedného futbalového turnaja v družobnom klube Horní Sucha,kde sa stali víťazom turnaja .Okrem  tohto turnaja odohrali v priebehu roka niekoľko priateľských zápasoch  so striedavými úspechmi.Predprípravka ako naše najmladšie  futbalové nádeje sa v tejto etape venujú len tréningovej činnosti v rámci ktorej sa učia základným futbalovým činnostiam. Táto kategória sa každoročne v septembri dopĺňa o ďalších futbalových adeptoch, nakoľko najlepších jednotlivcoch z hľadiska výkonnosti a tiež v súvislosti s vekom je potrebné preradiť do vyššej kategórie. Z toho pohľadu je potrebné dodržať nadväznosť  a neustále dopĺňať predprípravku o nových adeptov, aby časom nedošlo k nedostatku hráčov a tým k poklesu výkonnosti. Zároveň by  to narušilo dlhodobú prácu s mládežou. V súčasnosti je v tejto kategórii zapojených celkom15 žiakov. Ako vidieť z prehľadu máme dostatok futbalových nádeji. Veľkým mínusom je však nedostatok kvalifikovaných trénerov, nakoľko pri piatich žiackych mužstvách sú iba traja aktívni tréneri.    
                                                                                                                                                                                                                                                        Pavol Čišecký                                                                        
 • Zhodnotenie činnosti za obdobie november 2016 až máj 2017 - Staršia prípravka

 • Systém futbalovej prípravy za uvedené obdobie kategórie –staršia prípravka ročníky 2006 až 2008 bol zameraný na formovanie osobnosti mladého človeka a jeho futbalový rast. Po vykonaní testov na obratnosť, rýchlosť, odrazové schopnostia futbalovú zručnosť jednotlivcov, bol tréningový proces v zimnom období v telocvični zameraný na odstraňovanie nedostatkov, najmäv obratnosti, nakoľko pohybové predpoklady, schopnosti sú mimoriadne významné pre futbalový rast jednotlivcov. Ďalej bol tréningový proces zameranýna rozvoj rýchlosti, odrazovým schopnostiam a futbalovej zručnosti. Po prechode na otvorené ihrisko boli tréningové jednotky viac zamerané na herné zručnosti – hra sa učí čo najviac hrou. Za uvedené obdobie bol zaznamenaný čiastočný procesv hernej zručnosti , v súčasnosti môžeme zverencov rozdeliť do troch kategórií vyspelosti. Vzhľadom na staršie vekové zloženie je sťažený tréningový proces, čo spomaľuje výkon mnohých hráčov. Napriek tomu bola staršia prípravka úspešná, kde pri účasti na „DIANA CUP 2016“ obsadili II. miesto,Turčianske Teplice I. miesto. Medzinárodný halový turnaj  v Horní Suchej I. miesto a turnaj v Žiline I. miesto. Záverom môžem konštatovať, že pôsobenie systému prípravky – zameranie, obsah,organizácia, formy, metódy a prostriedky nemali rovnaké účinky na všetkých mladých futbalistov, najmä vplyvom rôzneho veku a stupňa futbalovej zručnosti.
 • Tréner: Ing. Vojtech Mahút
 • Veľký futbalový sviatok v Rakovej

 • Uplynulý víkend sa v Rakovej konal dvojdňový futbalový maratón. Náročnej organizátorskej úlohy sa zhostili členovia občianskeho združenia FK Raková Junior. Záštitu nad futbalovým turnajom prevzal Pavol Čišecký, dlhoročný mládežnícky tréner a funkcionár. Podujatie bolo výnimočné aj množstvom zúčastnených družstiev a počtom odohratých zápasov. V areáli FK Polom Raková sa postupne odohrali až 3 turnaje rôznych žiackych kategórií a hralo sa až na troch hracích plochách súčasne. V sobotu odštartoval program kategóriou U9, kde sa zúčastnilo 8 tímov rozdelených do dvoch skupín. Domáci Polom dokázal postaviť až dve družstvá aby si zahrali naozaj všetci „prípravkári“ z tímu.Skupinu a vyhrali s plným počtom bodov hráči Fomatu Martin, ktorí súperom nastrieľali v troch zápasoch až 24 gólov a suverénne postúpili do finále.Skupina B mala podstatne vyrovnanejší priebeh a o finalistovi rozhodlo až dosiahnuté skóre. Rozhodovalo sa medzi družstvami domácej Rakovej, MŠK Žilina a českého tímu z Třinca. Do finále nakoniec postúpil práve Třinec, ktorý síce prehral s MŠK Žilina ale dokázal ostatným dvom súperom nastrieľať až 9 gólov.Zápas o tretie miesto si zahrali MŠK Žilina a Tatran Turzovka. Zápas lepšie zvládli hráči Žiliny a prevzali si bronzové medaile. Víťazi skupín sa stretlivo finálovom zápase, ktorý bol vyvrcholením doobednej časti turnaja. Aj v tomto stretnutí boli Martinčania neporazení, vyhrali 7:3 nad Třincom a z rúk starostu Rakovej Mgr. Antona Heglasa si prevzali zlaté medaile. Najlepším hráčom turnaja sa stal martinský Janko Brincka, najviac gólov nastrieľal hráč Třinca Jakub Bujok a cenu pre najlepšieho brankára si odniesol brankár domáceho Polomu Raková Marián Kusý. Po vyhodnotení sa žrebovala tombola, ktorej organizátori pripraviliaž tri sady pre každý turnaj zvlášť. O 13. hodine už štartoval turnaj žiakov kategórie U11. Tento turnaj mal najväčšie obsadenie, zúčastnilo sa ho až 10 tímov a domáci Polom dokázal opäť postaviť dva vyrovnané tímy. Skupina A mala vyrovnaný priebeh a o finalistovi rozhodol až posledný skupinový zápas medzi Slovanom Podvysoká a ŠK Belá. Veľmi vyrovnaný zápas zvládli aj takticky lepšie hráči Belej a postúpili do zápasu o zlato. V skupine B sa stal suverénnym víťazom Baník Horná Nitra pred druhou Korňou a tretími Príbovcami. Predmedailovými zápasmi si diváci pozreli vystúpenie rakovských mažoretiek ELLA,ktoré mali pripravených viacero tanečných choreografií. V zápasoch o bronzové medaile sa stretli hráči Slovana Podvysoká a Slovania Korňa. Priebeh tohto stretnutia bol veľmi vyrovnaný do posledných chvíľ a aj konečný výsledok bol nerozhodný 1:1. O víťazovi rozhodli až pokutové kopy a tu bol šťastnejším tímom Slovan Podvysoká, ktorého hráči premenili dve strely zo značky pokutového kopu zatiaľ čo ich súper z Korne iba jednu. Finálový zápas už žiadnu drámu nepriniesol, nakoľko suverénny Baník Horná Nitra jednoznačne porazil slnkom vyčerpaných hráčov ŠK Belá vysoko 10:1. Pri odovzdávaní individuálnych cien bol prekvapením najlepší strelec. Stal sa ním hráč až siedmeho tímu z Príboviec Samuel Durdiak, ktorý súperom nastrieľal až neuveriteľných 8 gólov. Najlepším brankárom turnaja sa stal brankár Korne Sebastián Bazelides a cenu pre najlepšieho hráča turnaja získal hráč Baníku Horná Nitra Dávid Važan. Záverečného slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnila aj najväčšia osobnosť turnaja pánVojtech Christov. Historicky najúspešnejší slovenský futbalový rozhodca. Počas svojej kariéry pískal aj vrcholné podujatia na Majstrovstvách sveta a Európy a aj popredné pohárové súťaže. Odmenou pre zúčastnené tímy bolo aj spoločnéfotografovanie s pánom Christovom. V nedeľu futbalový sviatok v Rakovej vyvrcholil. Stretlo sa sedem družstiev kategórie U13 a zahrali si zápasy systémom každý s každým. Počasie v Rakovej vyšlo aj v nedeľu dokonale, bolo síce celý deň jasno a slnečno, ale už od obeda veterno a takže slnko hráčov vyčerpávalo menej. Systém turnaja bol náročný a každé družstvo odohralo minimálne 6 zápasov. Najlepšie turnajom prechádzal tým Juventus Žilina. Vzápasoch nestratil ani bod a suverénne postúpil do finále. Na meno druhého finalistu sme čakali až do posledných zápasov. S matchballom do nich vstupovali hráči Košíc proti Dolnému Kubínu, ale ten napokon nevyužili a prehrali najtesnejším rozdielom 0:1. Na druhej hracej ploche bezpečne zvíťazilo Kysucké Nové Mesto nad Novým Mestom nad Váhom vysoko 4:1 a zaslúžene postúpilo do finále. Finálový zápas bol pekným vyvrcholením futbalových zápasov. Zúčastneným tímom sa dostalo veľkej cti v podobe hlavného arbitra, ktorým bol vzácny hosťturnaja pán Vojtech Christov, bývalý medzinárodný rozhodca. Ako jediný Slovák viedol aj finálový zápas Majstrovstiev Európy. Na šampionáte EURO 1984 viedol ako hlavný rozhodca zápas o zlato Francúzsko – Španielsko v Paríži. PánChristov porozprával aj o výnimočných zápasoch, ktoré viedol ako rozhodca a ajo takých futbalových velikánoch, akými boli legendárny Pelé, Michel Platini,Diego Maradona a ďalší. Finálový zápas patril podobne ako celý turnaj neporazeným hráčom Juventusu Žilina, ktorí húževnatým Kysučanom nastrieľali päťgólov a sami inkasovali až v závere zápasu z nariadeného pokutového kopu.Individuálne ocenenia sa udeľovali aj v tomto turnaji. Najlepšieho brankára si odniesol gólman zároveň najvzdialenejšieho tímu z Košíc Patrik Slávik. Najlepším hráčom turnaja bol Matúš Kubík z Kysuckého Nového Mesta a najlepším strelcom sas 11 gólmi stal hráč Juventusu Žilina Patrik Šotnik. Po vyhodnotení turnaja sa žrebovala bohatá tombola v ktorej extra cenu venovala CK Jomatour a bol ňouzájazd do Chorvátska. Divácky atraktívne boli aj živé ceny v podobe kačky,húsky a veľkého prasaťa. Potom Francúzske gardové delostrelectvo od Združenia vojenskej histórie spustilo delové salvy a odštartovali oslavy postupu domácichžiakov do II. futbalovej ligy. Chalani si prevzali ďakovné listy z rúk starostuobce Mgr. Antona Heglasa a od vedúcich o.z. Polom Junior. Pre každého bolo pripravené aj pamätné tričko a fotografia celého tímu. Na záver bola rozkrájaná obrovská torta na ktorej si pochutili všetci oslavujúci. V priateľskej atmosfére pokračovali oslavy ešte niekoľko hodín a všetci sa na záver zhodli,že sa tešia na ďalší ročník žiackeho futbalového turnaja v Rakovej. Počas dvochdní sa o zábavu staral aj moderátor František Ďurkáč a mediálny partner podujatia Rádio Rebeca. Konečné poradie nedeľného turnaja: 1. Juventus Žilina2. MŠK Kysucké Nové Mesto 3. FK Čadca 4. KAC Jednota Košice 5. FK Dolný Kubín 6. Nové Mesto nad Váhom 7. FK Polom Raková .
 • Text: Kysucký šport